Faste udvalg i DKF

Dansk Kommunikationsforening   I  Medlemmer  I  Udvalg  I  Bestyrelse I  Regioner  

UngKom  I  Generalforsamling  I  Vedtægter  I  Kommunikationsstrategi  I  Sekretariat 
 

Hvert år i forlængelse af generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og nedsætter en række faste udvalg. Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer kan du kontakte:

 

Bestyrelsen

Markedsføringsudvalget (markedsføring og salg af medlemskaber og DKFs tilbud)

Mødeudvalget (Gå-hjem-møder og konferencer)

Redaktionsudvalget (Kommunikatøren)
Region DKF MidtJylland

Region DKF NordJylland

Region DKF SydDanmark
Uddannelsesudvalget (kurser og efteruddannelse)

Webredaktionen (indhold til hjemmesiden)

Webudvalget (hjemmesiden)

Sekretariatet (annoncer, indmeldelse, administration i forbindelse med gå-hjem-møder og kurser)