Specialer

2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    

Interesseorganisationer i offentligheden
Af Line Thaarup & Lea Nielsen
17. marts 2014
Specialet undersøger med udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers kampagne 'Den nye fortælling', hvordan interesseorganisationer kan få et bedre image blandt politiske og kritiske forbrugere. Det klarlægges gennem specialet at særligt interesseorganisationernes specialiserede viden er en udfordring i forhold til målgruppen, fordi de oplever deres kommunikation som særinteresser snarere end et udtryk for objektiv viden.

Når politik på Facebook bliver til politik i nyhedsmedierne
Af Katrine Juel Nielsen og Sidsel Fenshøj
6. marts 2014
Et speciale om, hvordan politikeres statusopdateringer på Facebook influerer på nyhedsformidlingen. Vi finder ud af, at Facebook spiller en relativ lille rolle som redskab til at sætte en dagsorden i nyhedsmedierne. Men når journalisterne anvender politikernes statusopdateringer som kilde betyder det, at det politiske indhold i nyhedsmedierne bevæger sig væk fra realpolitiske emner og nærmere retter et fokus på hovedpersonerne og interne stridigheder i dansk politik.

Unge erhvervsskoleelevers forhold til kommunalpolitik
Af Daniel Lundgren Jørgensen
4. marts 2014
I denne rapport beskrives unge erhvervsskoleelevers forhold til kommunalpolitik og valgkampen op til kommunalvalget den 19. november 2013. Med udgangspunkt i de unges livsverden og hverdagsliv på erhvervsskolen undersøges det, hvordan de forholder sig til kommunalvalget og lokalpolitiske temaer.

Beyond the Hostel
Af Edward Alexander Berger (Alex Berger)
10. februar 2014