Specialer

2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    

The Location of Privacy - A Case Study on Copenhagen Connecting's Smart City
Af Liv Holm Carlsen
8. september 2014
Speciale undersøger, hvordan Københavns smart city projekt ’Copenhagen Connectings’ udfordrer privatlivet for Københavnske borgere. Det er især Copenhagen Connectings ide om en digital infrastruktur, som vil tracke private og offentlige ejendomme, bevægelsesmønstre og mobilitetsflow, og deres åbne dataportal, data.kk.dk, som udgør privatlivsudfordringer. Analysen og diskussionen er udført på baggrund af et case study der undersøger privatlivets muligheder og udfordringer i en smart city.

Maven i balance
Af Nadia Christensen
6. juni 2014
Specialet undersøger, hvordan et udvalg af danske forbrugere tager imod sundhedsanprisninger som en ny form for fødevaremærkning, der kommunikerer om fødevarers sundhedseffekter. Specialet fokuserer på tilblivelsesprocesserne af meninger i social interaktion som social praksis, og hvordan forbrugerne relaterer sundhedsanprisningerne til deres komplekse hverdagspraksisser relateret til fødevareforbrug.

Paradoks: PR-branchens PR-problem
Af Carina Mårup Osmundsen
11. maj 2014
Specialet undersøger PR-branchens paradoksale PR-problem: PR-branchen beskæftiger sig med at sikre en aktør legitimitet i offentligheden og oplever stigende vækst og efterspørgsel. Men branchen lider samtidig under et dårligt omdømme i offentligheden, der udfordrer branchens troværdighed og legitimitet. Med PR-branchens brancheforeningen som casestudie undersøger specialet, hvordan branchen kan sikre sin egen legitimitet i offentligheden. Specialet munder ud i tre konkrete handlingsanbefalinger.

Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet
Af Anna Kathrine Moos Hoffmann, DanaWeb & Line Prytz Thomsen, ICP A/S
30. april 2014
Flere og flere direktioner begynder at indse, at god intern kommunikation er essentielt for at drive en succesfuld og konkurrencedygtig virksomhed. Vi undersøger i specialet, hvordan dette kan opnås via intranettet. Med Roskilde Rådhus som caseorganisation analyserer vi kulturen og den sociale kapital, som begge er af afgørende betydning for, hvorvidt de ansatte samarbejder og videndeler – både med nære kolleger, men også på tværs af afdelinger – og dermed udnytter organisationens potentiale.

Interesseorganisationer i offentligheden
Af Line Thaarup & Lea Nielsen
17. marts 2014
Specialet undersøger med udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers kampagne 'Den nye fortælling', hvordan interesseorganisationer kan få et bedre image blandt politiske og kritiske forbrugere. Det klarlægges gennem specialet at særligt interesseorganisationernes specialiserede viden er en udfordring i forhold til målgruppen, fordi de oplever deres kommunikation som særinteresser snarere end et udtryk for objektiv viden.

Når politik på Facebook bliver til politik i nyhedsmedierne
Af Katrine Juel Nielsen og Sidsel Fenshøj
6. marts 2014
Et speciale om, hvordan politikeres statusopdateringer på Facebook influerer på nyhedsformidlingen. Vi finder ud af, at Facebook spiller en relativ lille rolle som redskab til at sætte en dagsorden i nyhedsmedierne. Men når journalisterne anvender politikernes statusopdateringer som kilde betyder det, at det politiske indhold i nyhedsmedierne bevæger sig væk fra realpolitiske emner og nærmere retter et fokus på hovedpersonerne og interne stridigheder i dansk politik.

Unge erhvervsskoleelevers forhold til kommunalpolitik
Af Daniel Lundgren Jørgensen
4. marts 2014
I denne rapport beskrives unge erhvervsskoleelevers forhold til kommunalpolitik og valgkampen op til kommunalvalget den 19. november 2013. Med udgangspunkt i de unges livsverden og hverdagsliv på erhvervsskolen undersøges det, hvordan de forholder sig til kommunalvalget og lokalpolitiske temaer.

Beyond the Hostel
Af Edward Alexander Berger (Alex Berger)
10. februar 2014